RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów

klauzula rodo pacjenci


Inspektor Danych Osobowych w SPZPO w Krynkach

Administrator danych osobowych

SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY  W KRYNKACH

informuje, że wyznaczył w swojej firmie inspektora ochrony danych, którym jest

Konrad Orliński

Dane kontaktowe do inspektora: rodo@jamano.pl

Komentowanie jest wyłączone.