Przedmiot działania

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej w następujących rodzajach:
1)      stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w zakresie:
a) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
b) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych psychiatrycznych.
2)      promocja zdrowia.
Do zadań Zakładu należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, które obejmują:
1)      świadczenia udzielane przez lekarza;
2)      świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
3)      rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie;
4)      świadczenia psychologa;
5)      terapię zajęciową;
6)      leczenie farmakologiczne;
7)      leczenie dietetyczne;
8)      zaopatrzenie w wyroby medyczne;
9)      edukację zdrowotną.

W skład Zakładu wchodzi:

1) Zakład Pielęgnacyno-Opiekuńczy dysponujący 15 łóżkami dla pacjentów z chorobami somatycznymi

2) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy psychiatryczny dysponujący 25 łóżkami dla pacjentów z chorobami o podłożu psychiatrycznym

3) Dział Ekonomiczno-Gospodarczy.

Komentowanie jest wyłączone.