Kontakt

Samodzielny Publiczny
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach
ul. Grodzieńska 40
16-120 Krynki
NIP  545-16-32-615
REGON 052023147

Administracja
tel: 85 722 84 86
czynny w godz. 7:00-15:00

Dyżurka Pielęgniarek
tel: 85 722 89 24
czynny w godz. 7:00-19:00

email:  spzpo@interia.pl

Komentowanie jest wyłączone.